Skip to content Skip to footer

Hammadde tedariğinden, ürünlerimiz müşteri ve tüketicilerimize ulaşana kadar olan süreçlerde, yönetim komitemiz ve tüm çalışanlarımızın desteği ile, müşteri odaklı, çevreye ve enerji verimliliğine dayalı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman ve teknoloji seçerek ve sürekli iyileştirme hedefi ile hatalara zamanında ve sistemli müdahale edip, tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici aksiyonlar alarak entegre yönetim sistemimizin gereklerini eksiksiz olarak uygulamayı ve etkinliğini korumayı taahhüt ederiz.

Tüm üretim süreci standartlara göre yapılmakta ve ilgili kuruluşlarca kontrol edilmektedir. Kalite sertifikalarımız attığımız bu adımların başarısının kanıtı niteliğindedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim ve işleme aşamalarındaki faaliyet iznimiz İşletme Kayıt Belgemizdir.

ISO 9001:2008 belgemiz ile ürünlerimiz dünyada kabul gören standartlara uygun olarak üretildiğinin, ürün ve hizmet kalitemizin sürdürülebilirlik sağlanabileceğinin güvencesidir. 

ISO 22000; gıdaların temininden tüketiciye ulaşana kadar kapsamlı uluslararası standart olan belgemiz ile gıda zincirinin güvenliğini sağlamaktayız.

BRC CP ; BRCGS İngiltere menşeli, nihai tüketici için hijyen ve ürün güvenliği standardıdır. Ürünlerimizin hammaddeden sevkiyata izlenebilirliğini ve tedarik zincirinin her halkasında kontrol gerektiren, ürün güvenliğini maksimum düzeyde sağlayan uluslararası yasal yükümlülükleri yerine getirdiğimizi garanti ettiğimiz belgemizdir.

Kuruluşunuzun kalite politikasını sürekli iyileştirmek, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak ve uygulanmak için
paydaşlarımız ve müşterilerimize sunduğumuz diğer belgelerimizi göz önüne sermekteyiz.

Tüketicimizi doğru bir şekilde bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Tüketici Danışma Hattımıza iletilen dilek ve şikayetler, kalite
departmanımız ve uzman kadromuz tarafından değerlendirilerek, tüketicilerimiz ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor ve üretici-satıcı olarak tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Go To Top